سرگرمی

 • برداشت جالب و خنده دار کودکان از حرف های ما
 • آیا ممکن است زمین از افزایش جمعیت منفجر شود؟
 • دلیل بیشتر بودن افراد راست دست در سراسر دنیا چیست؟
 • طنز؛ اصلا کودک کار نداریم
 • پیاده روی سریع روی پرتگاه مرگ
 • عطر باستانی درخت کندر هندی
 • وضعیت اسفناک زندان ریودوژانیرو
 • طنز؛ چه کسی دبه کرد؟
 • نمایش زیبایی فصل ها زیر میکروسکوپ و ماکرو
 • اولین تلگراف جهان
 • طنز؛ از پاسخ ماندگان
 • دوچرخه سواری یک سر و گردن بالاتر
 • تصادف شدید و دلخراش پراید با عابرپیاده و پرتاب کردن او
 • طنز؛ روند خرید هواپیما در گذشته!
 • عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ من اینجا بودم!