مذهبی

 • برپایی دوره های غیرحضوری «تدبر در قرآن» در مشهد
 • آیت الله هاشمی در برابر زشتی ها آیه «ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ...» را مشی خود قرار داد
 • توانمندسازی قرآن آموزان طرح بینات ۲
 • راه هایی برای بخشیده شدن گناهان !
 • بشر چه نیازى به كتاب آسمانى دارد؟
 • عذاب و پاداش هایی که چند برابر حساب می شوند
 • نه از دینداری مردم خوشحال شوید و نه از بی ایمانی آن ها مأیوس!
 • همه احکام غسل و وضو با کاشت ناخن
 • دعاهایی برای پیدا شدن افراد گمشده و اموال
 • بیماری مزمن به نام فراموشی
 • شهوات و مذمت آن از دیدگاه قرآن و احادیث
 • هشدار برای پدیده ای جدید !
 • دلسردى و یأس در افراد عادّى یا گناهكار
 • نمازی برای بخشیده شدن گناهان
 • حدیث تکان دهنده در مورد صاحب خانه ها